Zegar dla budownictwa tyka coraz szybciej

Cel neutralności klimatycznej, który Unia Europejska chce osiągnąć w 2050 r., nie zostanie osiągnięty bez budownictwa. Nie chodzi tu tylko o wdrożenie wdrożenia „zielonego ładu” na uruchamianych budowach. Jeszcze większym wyzwaniem wydaje się być przede wszystkim modernizacja istniejących budynków.

Wiemy, kto zbuduje odcinek S7 w Małopolsce

W ciągu najbliższych kilku dni powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą projektu i budowy odcinka drogi ekspresowej S7 prowadzącej od Krakowa do granicy z woj. świętokrzyskim, między węzłami Miechów i Szczepanowice. Koszt zadania to ponad 162,4 mln zł.