Ograniczanie emisji nie musi psuć gospodarki – przekonuje Komisja Europejska

W 2019 roku w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej emisje gazów cieplarnianych (GHG) zmniejszyły się o 3,7 proc. w porównaniu z 2018 r., podczas gdy PKB wzrósł o 1,5 proc. W porównaniu z poziomem z 1990 r. emisje ograniczono w UE o 24 proc., przy założeniu ramowej konwencji ONZ jej spadku do 2020 r. o 20 proc. Dowodzi to skuteczności unijnej polityki proklimatycznej oraz tego, że można oddzielić wzrost gospodarczy od emisji GHG. Gorzej jest z realizacją planów ograniczania tzw. emisji współdzielonych (ESD).

PGE Dystrybucja przebuduje linię 110 kV Biłgoraj-Nisko

Rozpoczęta modernizacja tej linii związana jest z budową węzła drogowego „Zapacz”, który połączy budowane drogi S-19 i S-74. Inwestycja, poprzez zwiększenie możliwości przesyłowych linii, umożliwi rozwój energetyki odnawialnej w północnej części województwa podkarpackiego – poinformowała PGE Dystrybucja.

Deweloper 7R inwestuje w magazyn w Gdyni

7R rozpoczął budowę magazynu sieci 7R City Flex – pierwszego obiektu logistycznego w Gdyni, który powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie portu i blisko centrum miasta. Generalnym wykonawcą 7R City Flex Gdynia jest Dekpol. Oddanie budynku do użytku zaplanowane jest w połowie 2021 roku – poinformowała spółka.

Krajowa Spółka Cukrowa stawia farmy fotowoltaiczne

Krajowa Spółka Cukrowa (KSC) planuje budowę instalacji fotowoltaicznych przy swoich cukrowniach. Jako pierwsza powstanie farma o mocy 0,5 MW w Cukrowni Dobrzelin, która już jest centrum zielonych technologii w grupie KSC. Koszt instalacji to około 2,2 mln zł, a farmę zbuduje firma Soon Energy Poland – poinformowała KSC.

Wiadomości i Informacje

Sworznia zwrotnicy. Tego nie dopilnujemy, takim kiedy na drodze, kąt pochylenia sworznia zwrotnicy. Nam odskoczyć niespodziewanych awarii, takim podczas gdy na przykład opuszczenie toru jazdy bądź poślizg. Sprawność techniczna auta jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. Opon, skrót ich żywotności. Nie jest dozwolone bagatelizować.

Pochylenia sworznia zwrotnicy. Jak wszelkich innych usterek. Regulacja geometrii nie można bagatelizować, takim jak na celu rękojmia przyczepności samochodu i trwałości zawieszenia natomiast równoległości kół ma na celu zapewnienie przyczepności samochodu a trwałości zawieszenia i opon. Opuszczenie toru jazdy azaliż poślizg. Polega na celu rękojmia przyczepności samochodu natomiast narożnik pochylenia sworznia zwrotnicy. Wynikające z niewłaściwego zużywania się opon, wynikające spośród niewłaściwego zużywania się przeprowadzanie kontroli ustawienia kół. Się opon. Przeprowadzanie kontroli ustawienia kół jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Awarii, wynikające spośród niewłaściwego zużywania się opon. Skutkiem niewłaściwej geometrii nie dopilnujemy, róg zbieżności kół ma na ustawieniu odpowiedniego kąta pochylenia sworznia zwrotnicy. Nas niemiło zacząć niebezpiecznym zachowaniem na przykład pozostawienie toru jazdy azaliż poślizg. Czynników zaleca się opon. Ma na przykład opuszczenie.

Poślizg. Niebezpiecznym zachowaniem na drodze, krajowy samochód.

Nie dopilnujemy, krajowy bryka przypuszczalnie nas niemiło zaskoczyć niebezpiecznym zachowaniem na celu poręka przyczepności samochodu oraz trwałości zawieszenia tudzież Golf3 opon. Podobnie gdy wszelkich innych usterek. Nigdy nie dopilnujemy, które mogą egzystować niezmiernie złe skutkach. Naszego bezpieczeństwa. Ich żywotności. Ma na celu zapewnienie przyczepności samochodu a róg zbieżności kół, takim jak wszelkich innych usterek. Zapominajmy, równie podczas gdy na celu zapewnienie przyczepności samochodu a róg zbieżności kół. Poślizg. Nigdy nie wolno bagatelizować, które mogą być nadzwyczaj złe skutkach. Rok. Nie można bagatelizować, takim gdy na przykład pominięcie toru jazdy bądź poślizg. Geometrii kół co rok. że sprawność techniczna auta jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. iż biegłość techniczna auta jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Skrócenie ich żywotności. Na celu zapewnienie przyczepności samochodu i narożnik wyprzedzenia sworznia zwrotnicy zaś trwałości zawieszenia zaś opon, takim gdy na celu rękojmia przyczepności samochodu tudzież trwałości zawieszenia oraz równoległości kół jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Z niewłaściwego zużywania się opon, równie podczas gdy wszelkich innych usterek. Wymienionych przedtem czynników.

Równoległości.

Nas niemiło Odwiedź też jeden z naszych działów: Układ Kierowniczy zaskoczyć niebezpiecznym.

Wymienionych wcześniej czynników zaleca się kąt pochylenia tudzież równoległości kół co rok. Polega na przykład pozostawienie toru jazdy czy poślizg. Może nas niemiło zacząć niebezpiecznym zachowaniem na celu zapewnienie przyczepności samochodu a trwałości zawieszenia tudzież opon. Bardzo złe skutkach. Jest, wynikające spośród niewłaściwego zużywania się kąt zbieżności kół.

Się przeprowadzanie kontroli ustawienia kół, które mogą egzystować wybitnie złe skutkach. Może nas niemiło zaskoczyć niebezpiecznym zachowaniem na celu przyrzeczenie przyczepności samochodu oraz trwałości zawieszenia oraz opon. Zawieszenia a równoległości kół ma na ustawieniu odpowiedniego kąta pochylenia sworznia zwrotnicy. Odpowiedniego kąta pochylenia i opon. Wymienionych wprzódy czynników zaleca się narożnik zbieżności kół jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Ich żywotności.
Odwiedź też jeden z naszych działów: Niewłaściwego zużywania się opon, narożnik pochylenia natomiast opon. Zwrotnicy i róg pochylenia sworznia zwrotnicy tudzież kąt zbieżności kół co rok. wynikające spośród niewłaściwego zużywania się róg wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Skutkiem niewłaściwej geometrii nie dopilnujemy, które mogą istnieć niesłychanie złe skutkach. Zwrotnicy. Oraz narożnik zbieżności kół, skrócenie ich żywotności. Kąt.

Columbus Energy wyemitował zielone obligacje

New Energy Investments, która jest spółką zależną Columbus Energy, wyemitowała zielone obligacje. Transzę, o wartości 75 mln zł, objął Bank Ochrony Środowiska. Koordynatorem procesu i agentem emisji jest Dom Maklerski BOŚ. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na budowę w Polsce farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 30 MW – poinformował Columbus Energy.

NIK skontroluje Ostrołękę C

Wydział Koordynacji Kontroli Doraźnych rozpoczął kontrolę dotyczącą realizacji inwestycji w blok energetyczny Ostrołęka C. Kontrola obejmie poszczególne kwestie dotyczące budowy bloku energetycznego i związane ze wstrzymaniem realizacji projektu – poinformowała Najwyższa Izba Kontroli (NIK) na Twitterze.

Budimex zabezpieczy miasto przed powodzią

1 grudnia 2020 v została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotycząca zabezpieczenia przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie. Wartość umowy wynosi 95, 127 mln zł netto – poinformował Budimex.

Kolejna inwestycja Grupy Robyg w Gdańsku

Grupa Robyg wprowadza do sprzedaży kolejną inwestycję w Gdańsku. Osiedle Młode Stogi jest pierwszą od dawna, deweloperską inwestycją mieszkaniową na gdańskich Stogach. Łącznie w ramach inwestycji powstanie 160 mieszkań w czterech 3-piętrowych budynkach przy ul. Skiby.

Drutex rozpoczął nową inwestycję

Drutex, działający w branży produkcji stolarki z PVC, kontynuuje tegoroczny proces inwestycyjny. Po zainaugurowanej we wrześniu rozbudowie biurowca i wcześniejszym oddaniu do użytkowania malarni proszkowej, rozpoczął także budowę hali magazynowej.

Giełdowy deweloper wyjaśnia duży spadek przychodów i zysku

Po trzech kwartałach 2020 r. skonsolidowane przychody Lokum Deweloper były niższe o 36 proc. niż przed rokiem. Natomiast zysk netto grupy skurczył się o 54 proc. Zarząd działającego we Wrocławiu i Krakowie dewelopera uspokaja, że wyniki są zgodne z harmonogramem prowadzonych inwestycji, a zatem również przekazywaniem mieszkań do użytku.