Górnictwo, chemia, paliwa, energetyka. Na tych akcjach można zarobić

Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podtrzymują pozytywne nastawienie do rynku akcji. Ich zdaniem wzrostom na giełdzie sprzyjać będą coraz bardziej prawdopodobne porozumienie USA-Chiny, niskie oczekiwania makro (szczególnie w Europie i rynkach wschodzących), pakiet fiskalny w Chinach, który zaczyna działać oraz zaskakująco dobre dane z polskiej gospodarki.

Solidne wyniki Inpro. Spółka zapowiada ponad 1000 lokali

Grupa Inpro podsumowała wyniki finansowe za 2018 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość bliską 259 mln zł, co stanowi o 28 proc. więcej niż w okresie porównywalnym. Zysk netto za 2018 rok wzrósł w odniesieniu do 2017 roku o 35 proc. do poziomu 40,9 mln zł. Po raz kolejny grupa wypracowała rekordowy poziom transakcji przedsprzedaży – od stycznia do grudnia 2018 r. sprzedała łącznie 801 mieszkań i domów jednorodzinnych netto.