Górnictwo, chemia, paliwa, energetyka. Na tych akcjach można zarobić

Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podtrzymują pozytywne nastawienie do rynku akcji. Ich zdaniem wzrostom na giełdzie sprzyjać będą coraz bardziej prawdopodobne porozumienie USA-Chiny, niskie oczekiwania makro (szczególnie w Europie i rynkach wschodzących), pakiet fiskalny w Chinach, który zaczyna działać oraz zaskakująco dobre dane z polskiej gospodarki. Czytaj dalej...

Solidne wyniki Inpro. Spółka zapowiada ponad 1000 lokali

Grupa Inpro podsumowała wyniki finansowe za 2018 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość bliską 259 mln zł, co stanowi o 28 proc. więcej niż w okresie porównywalnym. Zysk netto za 2018 rok wzrósł w odniesieniu do 2017 roku o 35 proc. do poziomu 40,9 mln zł. Po raz kolejny grupa wypracowała rekordowy poziom transakcji przedsprzedaży – od stycznia do grudnia 2018 r. sprzedała łącznie 801 mieszkań i domów jednorodzinnych netto. Czytaj dalej...