Coraz wygodniejsze przystanki kolejowe na drodze w Sudety

Z dwóch nowych i dwóch przebudowanych przystanków będą korzystać mieszkańcy i turyści w Jeleniej Górze. Już podczas majówki wyjdą na nowe perony w Jeleniej Górze Sobieszowie. Kończą się prace na przystanku Jelenia Góra Cieplice. Na koniec roku będą gotowe przystanki Jelenia Góra Zabobrze i Jelenia Góra Przemysłowa.

Ruszyło wsparcie dla lokalnych ciepłowni

Pilotażowe programy wsparcia ciepłownictwa ze środków krajowych pomogą sektorowi się modernizować zarówno termicznie, jak i kosztowo – powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Dodał, że chodzi tu przede wszystkim o poprawę jakości powietrza.