Potknięcie przy rozbiórce elektrowni Adamów

Firma Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin ( ZE PAK) odstąpiła 29 kwietnia 2021 roku od umowy zawartej 6 maja 2020 roku ze spółką MK Explosion, której przedmiotem była rozbiórka obiektów i przygotowanie terenu w wyłączonej  elektrowni Adamów do potencjalnych nowych inwestycji.

W tym przemyśle wyprzedzają nas tylko Niemcy

Z produkcją na poziomie 18,7 mln ton w 2020 r. Polska była drugim co do wielkości producentem cementu w Europie, ustępując tylko Niemcom. W tym roku branża przewiduje, że możliwy jest niewielki spadek sprzedaży. Jednocześnie coraz większe są obawy związane z dynamicznie rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2.

Poślizg na budowie bloku gazowego w EC Żerań

Konsorcjum Mitsubishi Hitachi i Polimeksu-Mostostalu podpisało z PGNiG Termika  aneks do kontraktu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w EC Żerań. Na jego mocy termin realizacji kontraktu uległ przesunięciu na 30 września 2021, wykonawcy przyznano dodatkowe wynagrodzenie,  ale aneks  wprowadza też  przyspieszony termin podpisania protokołu przejęcia bloku gazowo-parowego w EC Żerań, również obwarowany finansowo.

Unihouse z kontraktem w Norwegii

Unihouse, spółka zależna Unibepu, zawarła z MM9 Utbygging umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Marie Michelets Veg 9” w Trondheim w Norwegii . Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi około 45,7 mln koron norweskich netto, co stanowi około 21 mln zł netto – poinformował Unibep.

Rząd za ratyfikacją Funduszu Odbudowy

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował we wtorek (27 kwietnia) o ratyfikację decyzji w sprawie zasobów własnych w budżecie UE ponad podziałami partyjnymi. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Morawiecki zapewnił także, że w Krajowym Planie Odbudowy zostaną uwzględnione postulaty Lewicy.