Polska traci moce. Plany energetyki budzą niepokój

Z raportu Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w latach 2020-2034 wytwórcy energii elektrycznej zaplanowali zwiększenie mocy źródeł niesterowalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy źródeł sterowalnych i wysoko dyspozycyjnych. Zdaniem regulatora nowa struktura źródeł wytwarzania energii w systemie wymusi wprowadzenie nowych lub ewolucję istniejących rozwiązań  dla zabezpieczenia pracy systemu, takich jak zarządzanie popytem czy magazyny energii lub zwiększenie technicznych możliwości importu energii elektrycznej.

Spore przetasowanie w sektorze projektowania

W wyniku zawartej w pierwszym kwartale 2021 r. umowy, krakowska pracownia architektoniczna Iliard weszła do grupy kapitałowaej Reesco. Tym samym powstała grupa projektowo-wykonawcza (design & build), oferująca usługi w wybranych sektorach nieruchomości komercyjnych.