Erbud wyda 20 mln zł na skup akcji własnych

Erbud przedstawił podsumowanie przeprowadzonego skupu akcji własnych spółki w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży. W związku z realizacją skupu nabytych zostanie 160 tys. akcji na okaziciela spółki po jednolitej cenie 125 zł za jedną akcję tj. za łączną cenę 20 mln zł. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki.

PGE Dystrybucja modernizuje transformatory za 11 mln zł

Białostocki oddział PGE Dystrybucja osiągnął półmetek prac związanych z modernizacją stacji transformatorowej 110/15 kV Łomża 2. Bezpośrednim powodem modernizacji były problemy z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego starzejących się urządzeń rozdzielni. Dotychczasowy koszt inwestycji to 5,6 mln zł, natomiast cała kwota poniesiona na inwestycje wyniesie blisko 11 mln zł.