Mostostal Warszawa z kontraktem na ponad 300 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z firmą Synthos Dwory 7 umowę na realizację zadania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego w Synthos Dwory 7”. Jest to umowa dwuwalutowa o wartości 315,01 mln zł brutto oraz 6,77 mln euro brutto – poinformował Mostostal Warszawa.

Stare bloki węglowe nadal potrzebne polskiej energetyce

Bloki węglowe klasy 200 MW+ mają pozostać ważną częścią polskiego systemu energetycznego jeszcze przez 15-20 lat. Trwa kolejny etap programu „Bloki 200+”. Efektem będzie modernizacja tych jednostek, uelastycznienie pracy bloków – poprzez skrócenie czasu rozruchów i zmniejszenie minimum technicznego.

GDDKiA wybrała wykonawców dwóch odcinków drogi S19. Oferty za blisko 850 mln zł

Oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones (partner) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Miejsce Piastowe. Na odcinek S19 Miejsce Piastowe – Dukla najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag. Obie oferty przewidują przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy drogi o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące – poinformowała GDDKiA.